Regie der Gebouwen richt gespecialiseerde vleugel in in Gesloten Centrum voor Illegalen in Merksplas

Deel dit artikel

Nadat ze in 2015 blok 3 al volledig gerenoveerd had, start de Regie der Gebouwen nu met de inrichting van een speciale vleugel in het Gesloten Centrum voor Illegalen in Merksplas.

Er worden veertien plaatsen gecreëerd voor bewoners die een individuele aanpak vereisen. Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid, Binnenlandse Zaken en de Regie der Gebouwen, gaven op 13 juli 2017 het startschot voor de werken.

De vleugel wordt ingericht in het al bestaande blok 5 van het Gesloten Centrum voor Illegalen in Merkplas. De werken zijn er in de eerste plaats op gericht om een individueel regime mogelijk te maken en de beveiliging te verhogen. De bewoners die er zullen worden opgevangen, zijn personen die gedragsproblemen stellen of die zich niet kunnen aanpassen aan de gebruikelijke opvang in groepen.

“De afgelopen jaren hebben we vastgesteld dat migratie een evolutief en fluctuerend gegeven is. Voor de overheid, ook voor de Regie der Gebouwen, is het daarom essentieel om zich wendbaar op te stellen en tegemoet te komen aan de voortdurend evoluerende behoeften, ook op het vlak van gesloten opvangplaatsen. Deze werken tonen aan dat het mogelijk is om in bestaande infrastructuur op korte termijn oplossingen te zoeken en zo de nodige capaciteit voor een efficiënt opvangbeleid ter beschikking te stellen.”

Jan Jambon

Werken die uitgevoerd worden

De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer. Vanaf juni 2017 worden de volgende werken uitgevoerd:

  • Bouwkundige aanpassingswerken zoals de versteviging van bestaande wanden, deuren en ramensloten. Ter hoogte van de bestaande toiletten op de kamers wordt ook een voorzetwand geplaatst om de privacy van de bewoner te vergroten.
  • Indeling van de huidige wandelkoer in verschillende compartimenten met gescheiden toegangen (herstel van de originele indeling), zodat de wandeling veilig kan verlopen. De wandelkoer wordt ook uitgebreid met twee individuele wandelruimtes.
  • Installatie van twee plateauliften (ongeveer 1 x 1m) in de centrale gang op de eerste verdieping, om individuele maaltijden te kunnen verdelen. Door het individuele regime wordt de maaltijdbedeling in blok 5 individueel per kamer georganiseerd. De ingreep is nodig omdat er in de centrale gang een niveauverschil is.
  • Schilderwerken.

De investering bedraagt 230.784,2 euro voor de drie opdrachten samen (bouwkundige werken, wandelkoer en liften). Het einde van de werken is voorzien in november 2017.

Adres

Centrum voor Illegalen Merksplas
Steenweg op Wortel 1A
2330 Merksplas

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Binnenlandse zaken
Aannemer bouwkundige werken: Basalt bvba
Aannemer hefplatformen: Zzed nv
Aannemer wandelkoeren: Lareco – Bornem nv
Duur van de werken: juni 2017-november 2017
Bruto-oppervlakte blok 5: 3000 m2
Investering totaal: 230.784,2 euro excl. btw
Bouwkundige werken: 83.649,30 euro excl. btw
Installering hefplatformen: 43.680,00 euro excl. btw
Uitbreiding wandelkoeren: 103.454,90 euro excl. btw

Lees nog meer artikels

Opening nieuw jeugdhuis in Zandvliet

Het jeugdaanbod in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo breidt uit dankzijhet nieuwe jeugdcentrum het Polderkot in het Armenstraatje in Zandvliet.Zodra het volgens de coronamaatregelen kan, zullen jongeren

Lees verder »
Vacatures

Bekijk al onze openstaande vacatures

Let’s connect 

04 70 64 24 40